December 2, 2021

News Science

The Science of News

Hear to Help Welsh Subtitled

1 min read

Yn cael ei reoli gan Action on Hearing Loss, mae’r prosiect Hear to Help yn cynnig sesiynau galw heibio misol i helpu pobl i gynnal a chadw eu cymhorthion clyw. Yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr, mae’n arbed pobl leol rhag orfod teithio’n hir i’r ysbyty ac yn rhyddhau amser awdiolegydd yr ysbyty i ganolbwytio ar achosion mwy difrifol.

More News

News Science © 2005 Area.Control.Network™ All rights reserved.
All Rights Reserved © 2020 - 2021 Area Control Network (ACN)
The ACN News websites News.Science use Area Control Network TOS and Privacy Policies that you must agree to to use this site.
Privacy Policies & TOS