May 26, 2022

News Science

The Science of News

Helpwch Ni i’ch Helpu Chi: Hysbyseb Lles

1 min read

Pob noson dda o gwsg. Pob cam wrth gerdded. Pob hobi; bach neu fawr. A phob munud i chi eich hun, neu sgwrs gyda ffrindiau a theulu, mae’r cyfan yn helpu i wella’ch lles meddyliol.

Ond os ydych angen mwy o help, mae staff cymorth wrth law bob eiliad o’r dydd. I wrando. A deall.
Cysylltwch â ‘CALL’ – Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru

Callhelpline.org.uk
0800 132 737
Helpwch ni i’ch helpu chi

An English version of this film can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=XO-LWgcOQrs

Source: Welsh Government / Llywodraeth Cymru

News Science © 2005 Area.Control.Network™ All rights reserved.
All Rights Reserved © ACN 2020

ACN Privacy Policies
ACN TOS
Area Control Network (ACN)
Area Control Network
Area Control Network Center