November 29, 2022

News Science

The Science of News

Jane Hutt AC Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip / Jane Hutt AM Deputy Minister and Chief Whip

1 min read

Wrth i Gymru adfer yn dilyn yr achosion o COVID-19, pryderon y bobl fwyaf agored i niwed yn ein plith ddylai fod yn ganolog i benderfyniadau. Bydd y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yn helpu i sicrhau bod pawb yn cael eu trin yr un fath a chreu #CymruFwyCyfartal.

Mwy yma: https://llyw.cymru/dyletswydd-economaidd-gymdeithasol-trosolwg

As Wales looks towards recovery from the Covid-19 outbreak, we need to keep the concerns of the most vulnerable people among us at the heart of decision-making. The Socio Economic Duty will help to level the playing field, and create #AMoreEqualWales.

Find out more: https://gov.wales/socio-economic-duty-overview

News Science © 2005 Area.Control.Network™ All rights reserved.
All Rights Reserved © ACN 2020

ACN Privacy Policies
ACN TOS
Area Control Network (ACN)
Area Control Network
Area Control Network Center