August 16, 2022

News Science

The Science of News

Walang Lugar para sa Poot

1 min read

Ang mamamahayag na nagwagi ng Emmy Award na si Lori Matsukawa ay nakisama sa Hepe ng Kagawaran ng Pulisya ng Seattle na si Carmen Best upang ipaalala sa lahat na ang galit sa krimen ay walang lugar sa ating komunidad. Iulat ang galit sa krimen, kabilang ang pang-aabuso sa pandiwang panlahi, sa 911.

Narito ang mga pulis upang tumulong at tutugon sa pag-imbestiga.

#WeGotThisSeattle

News Science © 2005 Area.Control.Network™ All rights reserved.
All Rights Reserved © ACN 2020

ACN Privacy Policies
ACN TOS
Area Control Network (ACN)
Area Control Network
Area Control Network Center